Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie NNW uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Ubezpieczyciel: COMPENSA  - NNW Ubezpieczenie Szkolne V 184

(ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży)

Suma / limit ubezpieczenia – 21 000 zł

Składka od ucznia – 52 zł

Polisa Typ: 184 nr 001041895 

Okres ubezpieczenia:  od  01.09.2021 r.  do 31.08.2022 r.

 

Dokumenty do pobrania:

- ogólne warunki ubezpieczenia NNW

- druk zgłoszenia szkody

informacje ogólne