Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2019/2020

Ubezpieczyciel: COMPENSA  - NNW Ubezpieczenie Szkolne IV 184

(ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży)

Suma / limit ubezpieczenia – 20 000 zł

Składka od ucznia – 50 zł

Polisa Typ: 184 nr 001024578 

Okres ubezpieczenia:  od  01.09.2019 r.  do 31.08.2020 r.

 

Dokumenty do pobrania:

- ogólne warunki ubezpieczenia NNW

- druk zgłoszenia szkody

informacje ogólne