Sekretarz szkoły
Marzena Urbańska

Główny księgowy
Marta Nawrot - Filipek

Zastępca głównego księgowego
Marta Kępa

Starszy specjalista d/s płac

Magdalena Jagusiak

Starszy specjalisty d/s kadr
Agata Ciszewska

Kierownik gospodarczy
Jadwiga Matyśkiewicz

Starszy referent d/s administracyjnych
Anna Zawadzka

 Pracownicy obsługi

21 osób, w tym:

Woźne - 2 osoby

Szatniarze - 1 osoba

Konserwator - 2 osoby

Sprzątaczki - 16 osób

 

................................................................................................................................................