Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

                                                            Magdalena Węgrzycka - przewodnicząca
                                                            Anna Kacprzak - wiceprzewodnicząca
                                                            Iwona Maniak - skarbnik 
                                                                     

 

.............................................................................................................................................