DYREKCJA  SZKOŁY

  

mgr Urszula Dudek-Nitecka – dyrektor szkoły

mgr Irena Molenda - wicedyrektor  

mgr Joanna Mozdrzanowska - wicedyrektor  

mgr Renata Stolarczyk - wicedyrektor

 

................................................................................................................................................