Przydatne linki

Przydatne linki

1. Prognoza krajowa zawierająca listę zawodów na które jest i będzie zapotrzebowanie na rynku pracy.

http://eli.sejm.gov.pl/eli/MP/2021/122/ogl

  1. Barometr zawodów

https://barometrzawodow.pl/

  1. Mapa karier

https://mapakarier.org/

  1. Klasyfikacja zawodów i specjalności

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow/

  1. Portal edukacyjny dokariery.pl

https://dokariery.pl/strona-glowna

  1. Filmy o zawodach:

https://www.youtube.com/user/koweziu/videos

  1. E-gazetki o zawodach:

Zawody obszaru medyczno-społecznego:

http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/01_zawody_obszaru_medyczno-spolecznego.pdf

Zawody rolniczo-leśne z ochroną środowiska:

http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/02_zawody_rolniczo-lesne_z_ochrona_srodowiska.pdf

Zawody obszaru mechanicznego cz.1 i cz.2:

http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/03_jak_wydobyc_talent_i_uruchomic_kariere_czesc_1.pdf

http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/09_jak_wydobyc_talent_i_uruchomic_kariere_czesc_2.pdf

Zawody elektryczno-elektroniczne:

http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/05_zawody_elektryczno-elektroniczne.pdf

Zawody z obszaru turystyczno-gastronomicznego:

http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/06_zawody_z_obszaru_turystyczno-gastronomicznego.pdf

Zawody administracyjne i usługowe cz.1 i cz.2:

http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/04_zawody_administracyjne_i_uslugowe_czesc_1.pdf

http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/10_zawody_administracyjne_i_uslugowe_czesc_2.pdf

Zawody artystyczne:

http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/07_zawody_artystyczne.pdf

  1. Testy i kwestionariusze

http://doradztwojazowsko.weebly.com/2-testy.html