Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
 

2 listopada 2023 r. (czwartek)

2 stycznia 2024 r. (wtorek)

29-30 kwietnia 2024 r. (poniedziałek, wtorek)

2 maja 2024 r. (czwartek)

14, 15, 16 maja 2024 r. – egzamin ósmoklasisty
(wtorek, środa, czwartek)