Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
 

14 października 2021 r. – Dzień Edukacji Narodowej (czwartek)

12 listopada 2021 r. (piątek)

7 stycznia 2022 r. (piątek po święcie Trzech Króli)

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

24, 25, 26 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)

17 czerwca 2022 r. (piątek po Bożym Ciele)