UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci)

powstał ponad 60 lat temu (11 grudnia 1946r.) z inicjatywy Polaka dr Ludwika Rajchmana w wyniku uchwały Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych i jest największa organizacją na świecie, której działalność dedykowana jest dzieciom. Każdego roku ratuje ponad 7 mln dzieci. Dziś UNICEF zajmuje się nie tylko opieką lekarską i pomocą w sytuacjach kryzysowych, ale i zapewnieniem elementarnego wykształcenia wszystkim dzieciom w krajach rozwijających się.

Za swoją działalność UNICEF otrzymał w 1965 Pokojową Nagrodę Nobla.

Organizacja miała też duży udział w uchwaleniu przez ONZ w 1989 Konwencji o Prawach Dziecka.

Główna siedziba UNICEF znajduje się w Nowym Jorku. W Polsce działa Polski Komitet Narodowy UNICEF, który mieści się w Warszawie.

 

 

 Priorytety UNICEF:

 

 • Wczesne dzieciństwo
  Opieka nad dzieckiem w pierwszych latach jego życia.
 • Ochrona
  Ochrona dzieci przed przemocą, wykorzystywaniem i dyskryminacją.
 • Prawa dziecka
  Promocja praw dziecka na forum lokalnym i międzynarodowym.
 • Edukacja
  Walka o równy dostęp do edukacji dziewczynek i chłopców.
 • HIV/AIDS
  Zapobieganie zarażeniu wirusem, opieka nad dziećmi chorymi i osieroconymi z powodu choroby.