Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

strony internetowej

Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi w Bełchatowie

 

Szkoła Podstawowa nr 13 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.sp13.eu

W przypadku pojawienia się utrudnień w zakresie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjne spowodowanych względami technicznymi lub prawnymi, zobowiązujemy się jako instytucja publiczna zapewnić dostęp alternatywny lub dostosować organizację pracy szkoły w taki sposób, by umożliwić realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Data publikacji strony internetowej: 05.11.2011 roku

Data ostatniej dużej aktualizacji:  29.03.2022 roku

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
  • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
  • wyróżnienie odnośników;
  • linki, także te prowadzące do serwisów zewnętrznych w większości otwierają się w tym samym oknie;
  • zdjęcia i grafiki z wydarzeń nie posiadają  opisów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 28.09.2020 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 28.03.2024 roku


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Adres poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: +44 633 41 41

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr nr 13 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi w Bełchatowie mieści się w budynku przy ulicy Słowackiego 8

Do budynku głównego prowadzi wejście od ulicy Słowackiego. Do wejścia na I piętro budynku prowadzą schody. Wejście główne położone jest na poziomie równym z poziomem terenu. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Do budynku szkoły oprócz wejścia głównego są jeszcze 3 wejścia zlokalizowane od strony boiska sportowego. Budynek jest wielopoziomowy, w budynku są windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. W budynku nie ma  pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe,  planujemy utworzyć 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż pod wejściem do placówki.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku szkoły na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.