Rok szkolny 2019/2020

Prezydium Samorządu Uczniowskiego:
Martyna Zielińska (8c) - przewodnicząca
Zuzanna Nowak (8c)     - zastępca przewod.
Hania Nowicka (6b)      - skarbnik

Członkowie:

Trójki klasowe ( klasy 4-8) oraz uczniowie chętni do pomocy

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są

p. Joanna Kostrzewska i p. Robert Siewier