Klasy 8

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE, KLASA 8 a

Materiały do zajęć wysyłane są drogą elektroniczną bezpośrednio do rodziców.
Kontaktują się oni z nauczycielami telefonicznie.

 

Klasa 8a - język polski - kliknij

8a - język polski – Zajęcia lekcyjne prowadzone są za pomocą komunikatora Messenger. Wszyscy uczniowie codziennie mają lekcję zgodną z tygodniowym planem zajęć i programem WSiP „Bliżej świata 8”. Informacja zwrotna przekazywana jest również poprzez pocztę e-mailową nauczyciela i ucznia. Rodzice mogą komunikować się z nauczycielem telefonicznie.

 

Klasa 8b - język polski:

Temat: Kilka słów o reportażu.

 Przeczytać wstęp do tematu ( podręcznik strona 221).

 1. Znaleźć w „Słowniku Języka Polskiego” lub innych źródłach definicję „reportażu”.
 2. Przeczytać tekst Ryszarda Kapuścińskiego pt. „Jeszcze dzień życia” (fragment)- podręcznik strona 221.
 3. Na podstawie przeczytanego tekstu ustalić, jakie są cechy reportażu i wykonać ćwiczenia w Zeszycie ćwiczeń: strona 97- 99 ćw. 1, 2, 4 i 5.

Temat: Piszemy reportaż.

 1. Przeczytać rady dla piszących reportaż ( podręcznik, str. 227).
 2. Wykonać zadanie 20 str. 227 (podręcznik).

 Ponadto:

 1. Przeczytać fragment reportażu Melchiora Wańkowicza pt. „Tędy i owędy” ( podręcznik strona 243-246).
 2. Przeczytać opowiadanie Sławomira Mrożka pt. „Artysta”.
 3. Przeczytać lekturę „Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya.
 4. Powtórzyć krótkie formy wypowiedzi (m.in. zaproszenie, ogłoszenie, zawiadomienie, dedykacja, życzenia).
 5. Przypomnieć, jak piszemy rozprawkę ( z tezą i z hipotezą), opowiadanie z dialogiem oraz charakterystykę postaci.
 6. Wykonać jeden z arkuszy egzaminacyjnych (Wydawnictwo Nowa Era 2019- arkusz 2 lub 5).

 

Język polski - VIII B   18.03.2020- 26.03. 2020

Temat: Reportażu ciąg dalszy...

 1. Po przeczytaniu fragmentu reportażu Melchiora Wańkowicza pt. „Tędy i owędy”
 2. ( podręcznik strona 243-246), wykonaj pisemnie w zeszycie zadania: 1,3,5,7 str. 246 podręcznik.
 3. Wykonaj zadania do tego tematu w „Zeszycie ćwiczeń”.
 4. Opowiedz ustnie na pytania zawarte w zadaniu 2 str. 246 i zadaniu 9 str. 247.

(Kochani Uczniowie- sprawdzę po powrocie do szkoły!!!  ;)   ) 

 

Temat: Piszemy życiorys.

 1. Przeczytaj informacje w zadaniu 11 str. 247( podręcznik)- czym jest „życiorys”.
 2. Wymień sytuacje, w których możemy spotkać się z tradycyjnym życiorysem.
 3. Przeczytaj „Rady dla piszących życiorys” podręcznik strona 247.
 4. Wykonaj zadanie 12 strona 247 ( podręcznik).

 

Temat: Gatunki dziennikarskie.

 1. Przeczytaj wstęp do rozdziału- podręcznik strona 211.
 2. Przeczytaj informacje na temat gatunków informacyjnych i publicystycznych (podręcznik strony 212-213).
 3. Wykonaj pisemnie w zeszycie zad. 2 str. 214,zadanie 8 str. 214.

 

Klasa 8c - język polski:

1. Powtórzenie dotychczas omówionych lektur z uwzględnieniem (treści, czasu i miejsca akcji, bohaterów, wątków głównych, problematyki).
2. Utrwalenie krótkich tekstów użytkowych tj. zaproszenie, ogłoszenie, instrukcja, podanie, CV, dedykacja, zawiadomienie.
3. Rozwiązywanie przykładowych testów egzaminacyjnych online.

Matematyka kl. VIII a,b,c - kliknij

8a - matematyka - Zajęcia lekcyjne prowadzone są za pomocą komunikatora Messenger. Wszyscy uczniowie codziennie mają lekcję zgodną z tygodniowym planem zajęć i programem GWO „Matematyka z plusem 8”. Informacja zwrotna przekazywana jest również na pocztę e-mailową nauczyciela i ucznia. Rodzice mogą komunikować się z nauczycielem telefonicznie.

 

MATEMATYKA

zadania do samodzielnego wykonania w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

dla klasy 8c

Próbny egzamin - kliknij

 1. W ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty proszę rozwiązać 2 arkusze egzaminacyjne (w załączniku).Po wznowieniu zajęć rozwiązane arkusze proszę przynieść do szkoły.

 

 1. Temat: Symetralna odcinka. Podręcznik str. 216 i 217. Proszę przeczytać ten rozdział, szczególnie„Konstrukcja”. Po tej lekcji uczeń zna pojęcie „symetralna odcinka” i potrafi ją skonstruować, czyli podzielić odcinek na połowy przy pomocy cyrkla i linijki. Można wykonać ćwiczenia typu: narysuj dowolny odcinek i podziel go konstrukcyjnie na:
 2. 2 równe części,
 3. 4 równe części,
 4. 8 równych części.

 

 1. Temat: Dwusieczna kąta. Podręcznik str. 218 i 219. Proszę przeczytać ten rozdział, szczególnie „Konstrukcja”. Po tej lekcji uczeń zna pojęcie „dwusieczna kąta” i potrafi ją skonstruować, czyli podzielić kąt na połowyprzy pomocy cyrkla i linijki. Można wykonaććwiczenia typu: narysuj dowolny kąt i podziel go konstrukcyjnie na:
 2. 2 równe części,
 3. 4 równe części,
 4. 8 równych części

 

Historia - klasy 8a i 8b

1. Polska powojenna
2. Polski październik

1. Obejrzenie filmów: "Sami swoi" i "Człowiek z marmuru" 

 

Historia – klasa 8c

Bardzo proszę o samodzielne opracowanie tematów z podręcznika ze stron 126-136. Proszę również o wykonanie ćw. 1 s. 131 i zapisanie rozwiązania w zeszycie przedmiotowym.

 

Wiedza o społeczeństwie klasy VIII a, b, c
Tematy do samodzielnego opracowania:
1. Unia Europejska
2. Polska w Unii Europejskiej
3. Podział współczesnego świata
4. Problemy współczesnego świata
 

Informatyka

Zad. 1 str. 147, zad 2 i 3 str.148

UWAGA!

Prace prześlijcie do 15 kwietnia na adres:


p. Joanna Mozdrzanowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
p. Beata Pietrzak              - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
p. Agnieszka Kasprzyk      - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
p. Waldemar Domińczyk   - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W treści wiadomości należy obowiązkowo podać:

Imię i nazwisko, klasę oraz grupę.

Pracę należy dodać jako załącznik do e-maila.

Grupy p. W. Domińczyka
 Proszę ponadto w miarę możliwości kontynuować ćwiczenia ze strony www.edukacja.lnu.org.pl
- ćwiczenia z Pythona dla Szkół Podstawowych.

Miłej pracy! Powodzenia!

 

                                                       Chemia klasy VIII

 

Temat 1: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.

 

Zagadnienia:

Pojęcia: kwasy karboksylowe, grupa karboksylowa;

Nazwy i wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowa kwasów karboksylowych.

 

Temat 2: Kwas metanowy.

Występowanie, właściwości i zastosowanie kwasu metanowego.

 

Temat 3: Kwas etanowy.

Właściwości i zastosowanie kwasu etanowego;

Proces fermentacji octowej;

Równania reakcji kwasu etanowego z wodorotlenkami,tlenkami metali i niemetali;

Równania dysocjacji jonowej.

 

Temat 4: Wyższe kwasy karboksylowe.

Pojęcia: wyższe kwasy karboksylowe;Nazwy i wzory nasyconych kwasów karboksylowych – palmitynowego i stearynowego oraz kwasu nienasyconego – oleinowego.

 

Język angielski - klasa 8b (grupa p. R. Wieruszyńskiego)

– Wszystkie zestawy egzaminacyjne z końca ćwiczeń

 

Język angielski - klasa 8c  grupa 1

Podręcznik
1) Opracować słownictwo z ćw 1 str 56 i wykonać ćw. 2 i 3 z tej samej strony
2)  Opracować słownictwo z ćw 1 ze strony 62 i wykonać ćwiczenia 2 i 3 z tej samej strony
3) Przeczytać tekst ze strony 63 i wykonać ćwiczenia 3 i 4 z tej samej strony

Zeszyt ćwiczeń
1) Wykonać ćwiczenia ze strony 33
2) Wykonać ćwiczenia ze strony 38

Proszę wykonać zadania zawarte w testach ósmoklasisty z zeszytu ćwiczeń ( również wypowiedzi pisemne) do rozdziałów 5 i 6.

 

Język angielski klasa VIII B (grupa p. E. Stefanek)

Podręcznik:

 1. Opracować słownictwo str.42 i zrobić ćwiczenie 2,3 /42

 2. Tekst str. 15

 3. Ćwiczenie 2,3 str.39

 4. Tekst str. 69 opracować słownictwo 1/69

 5. Ćwiczenia 1/73, 2/73, 3/73

 6. Tekst str.83-opracować słownictwo ćw.1/83

Ćwiczenia:

Ćwiczenie 4,5,6/77

Ćwiczenie 2,3 /76

Ćwiczenie 3/78

Ćwiczenie 4,5,6,7/79

Na stronie wydawnictwa operon są przykładowe arkusze wraz z nagraniami i odpowiedziami. Proszę do nich zaglądać i doskonalić umiejętności językowe.

 

Język angielski - klasa VIII A (grupa p. E. Watson)

 

Using the “All Clear” coursebook

 1. Revise page 55, Gerunds and Infinitives.
 2. Complete exercises with Work verbs on page 56.
 3. Prepare a cover letter emailto apply for a job as detailed on page 58, ensuring that you include an introduction, personal information, qualifications and any other relevant additional information.
 4. Complete exercises1,2,3,4&5 on page 61.
 5. On crime verbs complete exercises 1,2 & 3 on page 62.
 6. Read page 63 and do comprehension exercises 2, 3 & 4.
 7. Finally from the course book, do revision units 4-6 on page 72 & 73.

Using the “All Clear” workbook

 1. Finish the exercises on page 35
 2. To assist you with number 3 above (email cover letter)complete exercises 4 & 5 on page 36
 3. Complete Unit 5 – Progress check on page 37
 4. To help you with crime verbs, complete pages 38 & 39
 5. To help with grammar, complete pages 40 & 41
 6. For exam preparation do some of the mock exams on pages 62 – 81

You can also go on operon.pl for other examples of mockexaminations.

 

Język angielski - klasa 8A i klasa 8C ( grupa p. A. Dziworskiej)
 
1. Opracować pisemnie zestaw zasad obowiązujących w związku z zagrożeniem koronawirusem z wykorzystaniem znanych  Ci czasowników modalnych.
 
2. Wypowiedź pisemna: Napisz e-maila do kolegi/koleżanki z innego kraju, w którym 
-  przeproś, że nie możesz jej / go teraz odwiedzić i wyjaśnij dlaczego, uwzględniając obecną sytuację związaną z koronawirusem, 
-  opisz co w związku z tym robisz Ty i twoja rodzina, biorąc pod uwagę obowiązujące zalecenia,
-  zaproponuj wizytę w innym terminie i wyraź nadzieję, że to wkrótce nastąpi.
Ilość słów 100- 120. 
 
3. Wykonać pozostałe ćwiczenia z zamieszczonych na końcu zeszytu ćwiczeń zestawów egzaminacyjnych, bez ćwiczeń w słuchaniu i wypowiedzi pisemnych.

 

Język niemiecki - klasy 8a (gr1), 8b

Proszę powtórzyć słownictwo z lekcji 1-4 (podręcznik str.84-89) i wykonać następujące zadania:

Zeszyt ćwiczeń: ćw. 1-4 str. 61

                        ćw. 1-3 str. 66

Temat: Wie komme ich zum Zoo? Jak dojdę do zoo?

 

Dziś pytamy o drogę i opisujemy jak dotrzeć do określonego miejsca.

Zanotuj w zeszycie temat lekcji (jest wyżej) oraz następujące słownictwo:

geradeaus- prosto

nach links – w/na lewo

nach rechts- w/na prawo

die Kreuzung - skrzyżowanie

an der Kreuzung – na skrzyżowaniu

um die Ecke-  za rogiem

an der Ecke – na rogu (die Ecke to róg, kąt; można skojarzyć z polskim słowem ekierkaJ, która owe posiada)

zurück – z powrotem, do tyłu

die  Blumenstraβe entlang – wzdłuż ulicy kwiatowej

entschuldigung - przepraszam

nichts zu danken – nie ma za co

die erste/zweite/dritte Straβe links/rechts – pierwsza/druga/trzecia ulica w lewo/prawo

dann – później, wtedy

 

Tak zapytasz o drogę:

Wo ist hier …(np.: das Kino)? – Gdzie tutaj jest (np. kino)?

Wie komme ich zu …? (jak dotrę do…?)

(pamiętaj, że po „zu” musisz użyć celownika, więc gdy pytasz o obiekt rodzaju męskiego lub nijakiego, pytasz np. Wie komme ich zu dem = zum Rathaus, jeśli pytasz o rzeczownik rodzaju żeńskiego: Wie komme ich zu der = zur Post?)

 

Tak powiesz, gdy chcesz opisać drogę:

Gehen Sie …– proszę iść…

Geh(e)… - idź…

 

Podręcznik str. 90

Zadanie  1:

 Posłuchaj (www.docwiczenia.pl, kod D855P1, nagranie 31) i powtórz słownictwo.

Zadanie2:

Posłuchaj dwa razy dialogów (nagranie 32), przetłumacz je i wykonaj zadanie pod dialogiem

Wykonaj zadania 3 i 4 ustnie.

Praca domowa:

- Naucz się nowych słówek

- Napisz w zeszycie dwa krótkie dialogi zgodnie z hasłami w zadaniu 5 str. 90

- Wykonaj ćwiczenia 1-4 w zeszycie ćwiczeń str. 62

  

Język niemiecki - klasy 8a, 8c - gr. p. Ewy Sudak 
1. Powtórzyć leksykę do tematu: obiekty w mieście. 
2. Opracować analizę znaków drogowych w j.niemieckim.

 

Geografia -   klasa 8a, 8b, 8c

 

Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej – podręcznik str. 110-115

Pisemna odpowiedź  w zeszycie przedmiotowym pyt.1 str. 115

Zeszyt ćwiczeń-   str.50, 51-ćw 1,2,3,4,5

Klasy ósme proszę przygotować się do sprawdzianu – Afryka (wcześniej zapowiedziany)

 

 

Biologia

Klasa 8 a i 8b 

    Należy przepisać notatki do zeszytu i wykonać polecenia.

 

Temat 1: Czym jest ekosystem ?

 

 1. Ekosystem- ogół organizmów zamieszkujących określone środowisko ( biocenoza) oraz martwe środowisko, w którym te organizmy żyją (biotop),

                              BIOCENOZA + BIOTOP = EKOSYSTEM

2.Przykłady ekosystemów: las, pole, łąka, morze, rzeka, pustynia

 1. Składniki biocenozy jeziora: np. rzęsa wodna, trzcina, moczarka, szczupak, żaba, glony.
 2. Składniki biotopu jeziora: np. woda, tlen, kamienie, muł, piasek.
 3. Sukcesja – proces stopniowych zmian ekosystemu, prowadzący do powstania ekosystemu, o większej liczbie gatunków.

Wyróżniamy sukcesję:

- pierwotną

- wtórną

Samodzielna notatka w zeszycie:

Wyjaśnij,  na czym polega sukcesja pierwotna i wtórna: podaj przykłady.

 

Temat 2: Zależności pokarmowe.

 

1.Łańcuch pokarmowy – szereg organizmów uporządkowanych w kolejności zjadający i

   zjadani.

2.W ekosystemie wyróżniamy trzy grupy organizmów:

- producentów

- konsumentów

- destruentów

Samodzielna notatka w zeszycie:

- wyjaśnij  pojęcia: producenci, konsumenci, destruenci

- napisz 4 przykłady łańcuchów pokarmowych

- udziel pisemnej odpowiedzi na pytanie 3 str. 124

 

Klasa 8 c

    Należy przepisać notatki do zeszytu i wykonać polecenia.

Temat 1 i 2 :Drapieżnictwo. Roślinożerność.

1.Drapieżnik – organizm, który zjada zwierzęta.

 1. Przykłady drapieżników: lew, kot, żaba, jaskółka, orzeł, biedronka
 2. Przykłady roślinożerców: zając, sarna, krowa, królik, żyrafa

 

Samodzielna praca:

 Udziel pisemnej odpowiedzi na pyt. 2,3,4,5 str. 106

 

Temat 3: Pasożytnictwo.

1.Pasożyt – organizm żyjący kosztem innego żywego organizmu.

 1. Przykłady pasożytów: bakterie chorobotwórcze, kleszcz, pchla, tasiemiec, owsik, zarodziec malarii, huba, pijawka, wesz, bukietnica, jemioła ( półpasożyt)

Samodzielna praca:

Pytanie 1 i 2 str. 110

 

Edukacja dla bezpieczeństwa klasy VIII

Adres e-mail do kontaktu:                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeżeli nie masz w domu podręcznika, znajdziesz go tu:

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Zyje-i-dzialam-bezpiecznie-podrecznik/

Jeżeli nie masz w domu zeszytu przedmiotowego, na czas nauki zdalnej - załóż nowy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   UWAGA! WAŻNE:

 1. Po powrocie do szkoły, zeszyt będzie podlegał oddzielnej ocenie.
 2. Prace domowe  w formacie tekstowym,  podpisane, ( lewy górny róg: imię, nazwisko, klasa, data ) wysyłamy na adres e-mail  w wyznaczonym terminie  a wydrukowaną kopię wklejamy do zeszytu w miejscu prac domowych ( na końcu ).

Praca nie może przekraczać jednej strony A4 ( Times New Roman 12 ).

Wpisujemy u góry tytuł pracy domowej ( temat ) a następnie numer ćwiczenia/zadania i numer strony ( np.:   ćw. 1 / str. 128 ), piszemy też treść polecenia a następnie odpowiedź.

Ocena za prace domowe będzie zależała od:

- terminowości nadsyłania

- merytoryczności treści

- ilości wysłanych prac

W przypadku pytań:  kontakt e-mail.

Pozdrawiam życząc nam owocnej współpracy w tych nowych okolicznościach.

P. Muszyński.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.03.16

 

Temat:        Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia.

( podręcznik strona 120 )

 1. Sporządź na podstawie informacji w podręczniku notatkę w zeszycie przedmiotowym:

- definicja zdrowia

- rodzaje zdrowia

- czynniki mające wpływ na zdrowie

- zachowania prozdrowotne i ryzykowne

- podstawowe wyznaczniki stanu organizmu

 1. Praca domowa:

Odpowiedz pisemnie na ćwiczenia 1, 2, 4  i zadania 1, 2, 3, 4 ze strony 128.

                   Termin nadesłania pracy: do 2020.03.30 (  poniedziałek )

 

2020.03.23

Temat:        Choroby cywilizacyjne.

( podręcznik strona 129 )

 

 1. Sporządź na podstawie informacji w podręczniku notatkę w zeszycie przedmiotowym:

         - definicja chorób cywilizacyjnych

         - przyczyny

         - rodzaje chorób cywilizacyjnych

         - co to jest stres

         - dolegliwości wywołane stresem

         - skutki długotrwałego stresu

         - sposoby walki ze stresem

         - rodzaje somatycznych chorób cywilizacyjnych

         - wybrane problemy zdrowia psychicznego - wymień rodzaje

         - opisz najczęściej występujące:

* depresja ( definicja, objawy )

* anoreksja ( definicja, objawy )

* uzależnienia behawioralne ( rodzaje )

 1. Praca domowa:

Odpowiedz pisemnie na ćwiczenia 1, 2, 3 i zadania 1, 2, 3, 4 ze strony 137.

         Termin nadesłania pracy: do 2020.04.03 ( piątek )

 

2020.03.30

 

            Temat:        Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.

( podręcznik strona 138 )

 1. Sporządź na podstawie informacji w podręczniku notatkę w zeszycie przedmiotowym:

                        - co to jest komunikacja werbalna i niewerbalna

                   - elementy komunikacji niewerbalnej

                   - strefy dystansu komunikacyjnego

                   - zasady aktywnego słuchania

                   - zakłócenia i bariery w komunikacji

                   - definicja asertywności i jej pięć praw

                   - sposoby radzenia sobie z konfliktami

                   - zasady prowadzenia negocjacji

 1. Praca domowa:

Odpowiedz pisemnie na ćwiczenie 1 i zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6 ze strony 145.

         Termin nadesłania pracy: do 2020.04.05 ( niedziela )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koniec rozdziału „Profilaktyka zdrowotna”

O sposobie przeprowadzenia pracy klasowej poinformuję w późniejszym terminie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      Matematyka - klasa VIII b 

 1. Rozwiążcie zadania 7, 8, 9,10 str.190 – objętości ostrosłupów.
 2. Przeanalizujcie rozwiązane przykłady na stronie 192-194, dotyczące obliczenia wysokości w ostrosłupach i zróbcie zadania: 1, 6, 8, 11, 12 str. 194-196.
 3. Rozwiązujcie zadania „Przed klasówką” z działu „Graniastosłupy i ostrosłupy” str. 198-199, ewentualnie zadania uzupełniające z tego działu.
 4. Rozwiążcie test egzaminacyjny dla klas ósmych z matematyki (dostępny na stronie szkoły dla wszystkich klas ósmych).

 

         

    Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – matematyka kl. VIII

 

 1. Zastosowania matematyki – przygotowanie do pracy klasowej (zadania uzupełniające str. 161-166).
 2. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa

- wzory na pole i objętość prostopadłościanu i sześcianu oraz dowolnego graniastosłupa;

- rozwiązanie zadań: 1, 5, 6, 8, 12, 13 str. 170-172.

 1. Rozwiązanie testu egzaminacyjnego z matematyki dla klas ósmych (dostępny na stronie szkoły dla wszystkich klas ósmych).

 

Język niemiecki – 8c - Zindywidualizowana ścieżka kształcenia (WB)
 

Temat: In der Stadt. W mieście.

Podręcznik, str. 84:

Przeczytaj, posłuchaj (docwiczenia.pl, kod: D855P1) i powtórz słownictwo. Zwróć uwagę na rodzajniki.

Następnie wykonaj zadania 2, 3, 4 str. 84.

Rozwiąż ćwiczenia 1,2,3,4 (zeszyt ćwiczeń, str. 58)

 

Temat: Wie heiβen die Verkehrsmittel? Jak nazywają się środki transportu?

Podręcznik, str. 85:

Przeczytaj, posłuchaj (docwiczenia.pl, kod: D855P1, nagranie nr 27) i powtórz słownictwo. Zwróć uwagę na rodzajniki.

Następnie wykonaj zadania 2, 3, 4 str. 85.

Rozwiąż ćwiczenia 1,2,3,4 (zeszyt ćwiczeń, str. 59)

 

Język angielski – 8c - Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

1 . Podręcznik

Tekst str. 25 –opracować słówka do tekstu oraz wykonać ćwiczenie 1.

Strona 73-ćwiczenie 1,2,3

2. Ćwiczeniówka

Strona 72 ćwiczenie 3,4,5

Strona 73 ćwiczenie 5,6,7

Na stronie www.operon.pl znajdują się przykładowe zestawy. Do każdego zestawu jest również nagranie do zadania w arkuszu oraz odpowiedzi. Zachęcam do bieżącego rozwiązywania arkuszy.

 

 

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia chemia klasa VIII c 

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu : Związki węgla z wodorem”

1.Przeczytaj materiał z podręcznika strona 134- 135 Podsumowanie.

2.Wykonaj ćwiczenia utrwalające z podręcznika str.136  (ćwiczenia 1- 4)

   Sprawdź czy wiesz... Sprawdź czy umiesz...      

 1. Obejrzyj na You Tube Pana Belfera - nauczyciela z internetów

         odcinek 7„ Węglowodory” .Wykonuj samodzielnie proponowane zadania.     

Temat : Szereg homologiczny alkoholi – utrwalenie wiadomości.

Zagadnienia: Na podstawie podręcznika oraz zapisu w zeszycie zapamiętaj:

 • nowe pojęcia alkohol,grupa alkilowa,grupa funkcyjna,grupa karboksylowa;
 • podział alkoholi ze wg na liczbę grup hydroksylowych;
 • nazwy,wzory: sumaryczne,strukturalne, półstrukturalne i grupowe alkoholi monohydroksylowych posiadających od 1-5 atomów węgla w cząsteczce w szeregu homologicznym;                              

Zadania:

         Przygotuj plastelinę w trzech kolorach: czarnym,czerwonym i niebieskim oraz wykałaczki lub zapałki ze ściętymi łebkami.Zrób odpowiedniej wielkości kulki,które będą modelami atomów węgla(czarne),wodoru(czerwone)           tlenu(niebieskie).Wykonaj modele poznanych alkoholi zawierających jeden i   dwa atomy węgla.Następnie podaj ich nazwy.

         Wykonaj w zeszycie zadania 1 i 2  z podręcznika str.141

        

Fizyka - wszystkie klasy 8

Natężenie prądu –

znajomość wzoru i jednostki oraz symboli

obliczenia z wykorzystaniem wzoru na natężenie prądu

Napięcie elektryczne

znajomość wzoru i jednostki ,

określenie czym jest napięcie elektryczne

obliczenia z wykorzystaniem wzoru na napięcie elektryczne

 
Zindywidualizowane ścieżki - fizyka (wszystkie klasy)

Przewodniki i izolatory elektryczne

czym różnią się w budowie atomowej

umieć podać przykłady przewodników i izolatorów elektrycznych

 

Język niemiecki kl. 8a (grupa M. Siekierskiej), 8b

Thema:  Das Leben auf dem Land.

in der Stadt – w mieście

auf dem Land – na wsi

das Leben – życie

frische Luft – świeże powietrze

sich langweilen – nudzić się

Wpisz temat i notatkę do zeszytu.

Podręcznik str. 91

Zad. 1

Przeczytaj tekst, przetłumacz i wybierz prawidłowe dokończenie zdań pod tekstem.

Słownictwo znajdziesz na str. 96

 Zad. 2 i 3 wykonaj w zeszycie.

Zad. 4 wykonaj ustnie.

→W zeszycie: przepisz pytania i odpowiedz na nie:

 1. Wo wohnst du?
 2. Was kannst du dort machen?
 3. Bist du glücklich?

Hausaufgabe:

Zeszyt ćwiczeń: ćw. 1-4 str. 63

Naucz się nowych słówek. Korzystaj z słowników w Internecie, by nauczyć się ich poprawnej wymowy.

 

Język niemiecki - 8a,c (gr.p.Ewy Sudak)
opracowac temat:Wie komme ich zum Zoo?,leksyka i zwroty
uliczne:skrecac,w prawo,w lewo,skrzyzowanie,przez ulice itp.
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Matematyka - kl. VIIIb

Zadania do opracowania w dniach 25.03 - 08.04 2020

Czas ten poświęcamy głównie na powtórki przed egzaminem oraz napisanie sprawdzianu z działu "Graniastosłupy i ostrosłupy".
Na stronie www.cke.gov.pl pod hasłem egzamin ósmoklasisty w zakładce materiały dodatkowe znajdź
Zestawy zadań powtórkowych. Rozwiąż zestawy z matematyki znajdujące się w "Szybkich powtórkach przed egzaminem" z następujących tematów:
1. Potęgi i pierwiastki.
2. Obliczenia procentowe.
3. Tworzenie i przekształcanie wyrażeń algebraicznych.
4. Równania z jedną niewiadomą.
5. Proporcjonalność prosta. Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie.
6. Własności figur geometrycznych i wielokąty.
Powtórz materiał z danego tematu, staraj się rozwiązać samodzielnie zadania, do gotowych rozwiązań sięgaj, gdy naprawdę sobie nie radzisz.
Do powtórek używaj portali: www.epodręczniki.pl, pi-stacja matematyka, szalone liczby.pl
Na pi-stacji znajdziesz "webinary powtórkowe dla ósmoklasistów". umieszczono harmonogram powtórek (You Tube.com/c/Pistacja Matematyka).

Sprawdzian z działu "Graniastosłupy i ostrosłupy odbędzie się w dn.02.04 2020.
Zadania powtórzeniowe masz już zrobione (??). Powtarzając korzystaj z materiałów umieszczonych na www.gov.pl/zdalne lekcje
Dostarczony przeze mnie sprawdzian rozwiąż i odeślij tego samego dnia na moje konto Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozwiąż test egzaminacyjny dla klas ósmych (prześlę wychowawcy) i odeślij na moje konto

 

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - matematyka kl. VIII

Zadania na lekcje w dniach: 25.03-08.04.2020

1. Zastosowania matematyki - sprawdzian.
Sprawdzian odbędzie się 01.04.2020. Proszę rozwiązać (przyślę) i odesłać na moje konto w tym samym dniu.

2. Tematy z działu "Graniastosłupy i ostrosłupy do dalszej realizacji:
Temat 1: Odcinki w graniastosłupach.
Naucz się rozpoznawać przekątne podstawy, ścian bocznych i przekątne graniastosłupa (podręcznik str.174) oraz obliczać te odcinki na podstawie twierdzenia Pitagorasa. Wykonaj w zeszycie zadania: 1 (a, b )str. 175, zad. 6, 7(a), 8(a) str. 176.
Temat 2: Rodzaje ostrosłupów.
Zapoznaj się z materiałem na str. 178 -181.
Wykonaj w zeszycie zadania: 1 str 181, 5(a,b,c) str. 182, 7 (a,b,c) str. 183
Temat 3: Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni ostrosłupa.
Rozpoznawanie siatek ostrosłupów, wzór na pole powierzchni, sposób obliczania pola powierzchni.
Wykonaj zadania: 3, 4 str. 186, 7 str 187.
Temat 4:Objętość ostrosłupa
Zapoznaj się z wzorem na objętość ostrosłupa.
Rozwiąż zadania: 1, 2 str 189, 6 str.190, 2 str, 191
Temat 5: odcinki w ostrosłupach.
Przeanalizuj przykłady ze stron: 192- 194 i spróbuj rozwiązać zadania: 1 str. 194, 6 str. 195 11str 196

Na stronie www.gov.pl/zdalne lekcje znajdziesz w kl. 8 wszystkie powyższe tematy. Materiały tu zawarte (lekcje z e-podręcznika, filmy z youtube) pomogą lepiej zrozumieć potrzebne wiadomości.

Rozwiąż test egzaminacyjny (przyślę)i prześlij na moje konto (znajdziesz na stronie szkoły)

 

Fizyka - (od 25 marca)

Praca i moc prądu ( przeczytaj w podręczniku , sporządź notatkę , rozwiąż po 2 zadania z podręcznika)

Praca prądu – na czym polega praca prądu , wzór ,znajomość symboli jednostka

Moc prądu – co oznacza moc prądu, wzór, znajomość symboli , jednostka

Kilowatogodzina – gdzie znajduje się taka jednostka, kiedy używamy tej jednostki, obejrzyj w domu “licznik” do pomiaru zużycia energii elektrycznej )

 

Fizyka - zindywidualizowane ścieżki

Sposoby elektryzowania ciał – na czym polegają (przeczytaj w podręczniku oraz zrób notatkę )

- przez pocieranie

-przez dotknięcie

-przez indukcję elektrostatyczną

 

Język niemiecki - klasa VIII a, b (p. M. Siekierska)

Na czerwono będę pisać Wam wskazówki, na czarno to, co należy wpisać do zeszytu.

Od dziś zaczynamy regularne lekcje. To startujmy J. Po wpisaniu notatki do zeszytu robicie zdjęcie i przesyłacie na mój adres. To samo z pracami domowymi. Nie wszyscy razem. Wyznaczone osoby. Dziś wprowadzamy temat, piszecie notatkę, na pracę domową macie czas do następnej lekcji. Wówczas poproszę, by wyznaczone osoby przesłały mi wykonane przez siebie zadania.

Donnerstag, den 26. (sechsundzwanzigsten) März 2020.

Thema: Interessante Schulwege.

Podręcznik str. 92

Zad.1

Przeczytaj teksty, postaraj się jak najwięcej zrozumieć. Korzystaj również ze słowniczka na końcu działu, na końcu podręcznika lub słowników internetowych. Nowe słowa zapisz w zeszycie.

die meisten Kinder  – większość dzieci

zu Fuβ – pieszo

es gibt – jest, istnieje

andere Möglichkeiten – inne możliwości

die Halbinsel – półwysep

der Ort – miejsce

in der Nähe – w pobliżu

ganz - całkiem

weit – daleko

oben – na górze

in den Bergen – w górach

die Hütte -  chata

selbst – sam, samodzielnie

die Seilbahn – kolej linowa

die Mutter fährt uns/die Mutter bringt uns – mama zawozi nas

Zad. 2

Przeczytaj i ustnie uzupełnij zdania.

Zad. 5

Zapisz w zeszycie pierwsze pytanie i odpowiedz na nie. Pamiętaj, że aby powiedzieć, że jedziesz czymś, musisz użyć przyimka mit+celownik (mit dem Bus, mit dem Zug, mit dem Auto, mit der Straβenbahn). Masz taką notatkę w zeszycie kilka lekcji wcześniej przy wprowadzeniu środków transportu.

Womit (czym) fährst du zur Schule?

Tutaj Twoja odpowiedź.

 

Hausaufgabe:

Übungen 1-4 Seite 64.

Kilka prostych ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń str. 64. Zróbcie je już dziś, następnym razem kilka osób otrzyma z nich ocenę.

Nowych słówek należy się oczywiście nauczyć.

Życzę Wam miłego dnia i owocnej pracy.

 

Wiedza o społeczeństwie - 8a, 8b, 8c
(od 25 marca)

I tydzień:

1.Konflikty zbrojne na świecie - str.190
2.Terroryzm i jego rodzaje -str.191
II tydzień:
1.Konflikty we współczesnym świecie str.192-193
2.Wybierz jeden z toczących się obecnie na świecie konfliktów i w kilku zdaniach scharakteryzuj go (czas trwania,zasięg,przyczyny,skutki). Proszę obowiązkowo przesłać podpisaną (imię, nazwisko,klasa, nr w dzienniku) pracę
na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Język angielski - wszystkie klasy 8

1. Proszę wysłać prace pisemne, które wasi nauczyciele zadali wam wraz z poprzednią partią materiału. Otrzymacie za te prace oceny. Dotyczy klas: 8c, gr.1, gr.2, 8a, gr. 1i 2. Termin dostarczenia prac: 27.03.2020
2. Proszę wykonać wszystkie ćwiczenia z plików pdf
Proszę wykonać te ćwiczenia do 03.04.2020. Przy następnej partii materiałów zostaniecie poproszeni o przesłanie wybranych ćwiczeń waszym nauczycielom na służbowe adresy mailowe.
Życzę owocnej pracy
 
 
 
 
 
Zindywidualizowana ścieżka nauczania-język angielski klasa 8c - Ewelina Stefanek 


Podręcznik strona 80

Lesson

Topic: Confusing words

Ex.1/80

beat-pokonać

expect-spodziewać się

hope-mieć nadzieję

play –grać

practise-ćwiczyć

remember-pamiętać

remind-przypominać

spend-wydawać pieniądze

teach –nauczać

train –trenować

waste-marnować

Ex.2/80-Please do it now. Let’s think for a while….

The answers:

 1. Play/practice

 2. Won/beat

 3. Taught/trains

 4. Hope/expect/

 5. Remember/remind

 6. Spent/wasted

Ex.3/80 Please fill the verbs in the box. Remember about the tenses

Answers.

 1. Won

 2. Beat

 3. Remember

 4. Expect

 5. Spend

 6. Reminding

Homework

Na środę 01.04.20120r proszę przesłać pracę na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Otrzymałeś wiadomość Sms od przyjaciela z informacją , że mecz który planowaliście rozegrać w piątek o godzinie 15.00 jest przesunięty na godzinę 12.00. Przyjaciel pyta czy Ci ten termin odpowiada. Napisz do niego wiadomość email, w której:

 • Przeprosisz, że nie będziesz mógł wziąć udziału w meczu

 • Podasz powód dlaczego

 • Zaproponujesz na zastępstwo kolegę i wyjaśnisz i wyjaśnisz dlaczego ta osoba będzie odpowiednia

 

Matematyka - klasa 8c

plik .pdf - kliknij

 

 

                                               Chemia klasy VIII

 

Z uwagi na próbne egzaminy klas VIII obowiazuje opracowanie jednego tematu.

 

Temat 1: Porównanie właściwości kwasów karboksylowych.

 

Zagadnienia:Zmiany właściwości kwasów karboksylowych w zależności od długości łańcucha węglowego.

                        Równania reakcji chemicznych jakim ulegają kwasy karboksylowe (spalanie, dysocjacja jonowa,
                        reakcje z   metalami, tlenkami metali, wodorotlenkami).

                        Porównanie właściwości niższych i wyższych kwasów karboksylowych.

                        Kwasy organiczne występujące w przyrodzie.

 

1.Przeczytaj temat w podręczniku str.174-178.

 

2.Sporządź krótką notatkę.

 

3.Wykonaj zadanie 4 str.176

                                                   

Biologia

Klasa 8A

 

W ramach realizacji treści dotyczących ekosystemów proszę o obejrzenie filmu przyrodniczego: Dziki Meksyk

Do wyboru jeden z dwóch odcinków.

 

TVP 1 czwartek,02.04.2020 godz. 12.50 – Lasy Majów

TVP 1 piątek, 03.04.2020 godz. 12.50 – Gorąca Północ

 

Następnie należy sporządzić w miarę szczegółową notatkę z filmu i przesłać na  Wsipnet lub jeśli to nie będzie możliwe, na adres służbowy nauczyciela. W pracy proszę  uwzględnić rolę roślin i zwierząt w przyrodzie, ich wzajemne zależności, nazwy pokazanych organizmów, sposób funkcjonowania prezentowanych ekosystemów.

Na koniec poproszę o refleksje po obejrzeniu filmu ( czy się podobał, co szczególnie Was zaciekawiło i co się nie podobało itp.)

Pracę proszę napisać na kartce A4 ( jednej), podpisać: imię i nazwisko, klasa, nr w dzienniku.

Termin wykonania zadania: do 10.04.2020

 

  Klasa 8B

 

 W związku z egzaminem próbnym ósmoklasistów, klasa  w tym tygodniu nie otrzymuje zagadnień z biologii do opracowania.

 

Klasa 8C

 

Należy przeczytać tekst lekcji w podręczniku,  przepisać notatkę i wykonać zadanie domowe.

 

Temat: Nieantagonistyczne zależności między organizmami.

 

 1. Symbioza – współpraca dwóch różnych gatunków oparta na obustronnych korzyściach.
 2. Wyróżniamy dwa rodzaje symbiozy:
 1. obowiązkową ( konieczną do przeżycia) – mutualizm
 2. nieobowiazkową – protokooperację
 1. Komensalizm – współpraca dwóch różnych organizmów, w wyniku której jeden organizm odnosi korzyści, a dla drugiego sytuacja jest obojętna.

 

Praca domowa:

Wypisz z tekstu w podręczniku wszystkie przykłady

 1. mutualizmu,
 2. protokooperacji
 3. c) komensalizmu

Przykłady mutualizmu:

- rośliny nasienne i grzyby 

- .....

- .....

 

HISTORIA     KL. VIII   A  i  B  25.03 – 08.04.2020r.

 

Tematy do opracowania:

 

 1. PRL w latach 1956 – 1970 str. 187

- polityka wewnętrzna i międzynarodowa W. Gomułki

- „mała stabilizacja”

- rozruchy w 1968 i 1970 r.

 1. Spór władzy z Kościłem.

- poczatki opozycji,

- rola prymasa S. Wyszyńskiego.

Ćw.  2,3 str. 192. /pisemnie/

 1. Polska w latach 70. XX wieku. Str.193.

- polityka wewnwtrzna w PRL,

- gospodarka w latach 70. XX wieku,

 1. Propaganda sukcesu.

- rozwój na kredyt,

- skutki rządów E. Gierka.

Ćw. 1,2 str. 197 /pisemnie/

 

Wyżej wymienione zadania wykonajcie do 08.04.20r. Przy następnej partii materiału otrzymacie informacje, jakie materiały musicie przesłac na adres nauczyciela.

 

Miłej pracy!  Powodzenia!

 

Klasa 8B, grupa P. Wieruszyńskiego

 
 
 
Język niemiecki - kl. 8a, c - p. Ewa Sudak

Thema:Dialoge bauen.(1.04.-8.04.)
Prosze przepisac slowka do zeszytu:
geradeaus-prosto
nach links/rechts-w lewo/prawo
die Kreuzung-skrzyzowanie
an der Kreuzung-na skrzyzowaniu
um die Ecke-za rogiem
zurückkommen-wracac
entlang-wzdluz
die Slowackiegostraße entlang-wzdluzul.Slowackiego
Entschuldigung!-przepraszam
Danke!-dziekuje
Wie komme ich zu..?jak dojde do...?
Zum Kino?,zur Schule?
die erste/zweite Straße links/rechts-pierwsza/druga ulica w lewo/prawo
dann-potem
Wo ist hier?-gdzie jest tu?
Wo befindet sich...?-gdzie znajduje sie...?
Gehen Sie...!prosze isc...!
Geh/Komm...-idz...!
Fahren Sie...!prosze jechac...!
Praca domowa:(prosze wyslac do 8.04.
oceny po Swietach!)
Uloz 2 dialogi korzystajac z w/w slowek
1.Wie komme ich zum Theater?
2.Wie komme ich zum Sportclub?
Praca musi byc podpisana i wyslana na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powodzenia!
 
Fizyka - 2- 8 kwietnia

Opór elektryczny. Prawo Ohma

    • . Prawo Ohma – należy znać treść , interpretacje, wykres
      
    • Opór elektryczny – pojęcie ,wzór ,jednostki
      
    • Do czego służy opornik .

Proszę przeczytać tekst w podręczniku . Można skorzystac z e-booka zamieszczonego

na stronach Nowej Ery )

Sporządź notatkę .Rozwiąż 3 zadania z podręcznika


Powtórzenie wiadomości o prądzie elektrycznym

Rozwiąż testy z końca działu. ( chociaż 1)
 
 
Fizyka - zindywidualizowane ścieżki edukacyjne
 
Prąd elektryczny

Co to jest prą elektryczny? Jakie są źródła prądu ?

Jaki jest kierunek prądu ? Jakie są skutki przepływu prądu .

Przeczytaj tekst w podręczniku I sporządź notatkę
 
 

Język angielski klasa VIII A gr.2

02.04.2020

Aby utrwalić poprzednie lekcje, proszę obejrzeć filmiki na temat zdań warunkowych:

https://www.youtube.com/watch?v=j3QQjVXfqWE

https://www.youtube.com/watch?v=UvsIZ6zfidc

https://www.youtube.com/watch?v=gOfBuqXb7ro

A następnie wykonać ćwiczenia z podręcznika str. 71 ćw. 5 str. 115 ćw 4,5,6

W razie jakichkolwiek pytań -proszę o kontakt na komunikatorze Messenger.

Prace domowe proszę odsyłać na email służbowy.

Miłej pracy!

 

Język angielski - klasa 8c grupa 1

I Proszę odesłać zadania z poprzednio wysłanych wam plików: ćw 1 z vocabulary consolidation i 3 z grammar cosolidation z TRF 1 oraz ćw. 4 z vocabulary consolidation i 2 z grammar cosolidation
II Proszę obejrzeć film zawarty w linku:
Proszę zrobić notatki na temat zdań warunkowych typu I i II, tzn odnośnie zastosowania i tworzenia zdań
III Proszę wykonać następujące zadania: 1, 2, 3, 4, 5, 6/54 (podrecznik) oraz 1, 2, 3, 4, 5, 6 (zeszyt ćwiczeń)
 
Język niemiecki - kl. 8a,c - (p. E. Sudak) - 7-8.04.2020 r.

Thema: Die Ostern-Wielkanoc.
Proszę o zrobienie notatki ze slówek i odsłuchanie nagrań! Chętni malują pisankę w zeszycie!?
https://www.opiekunki.interkadra.pl/lekcje-niemieckiego/lekcja/5/
Życzę wszystkim moim uczniom zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych!


Informatyka - klasy: 8 a, b, c - od 15 kwietnia br.

Temat: Podstawy programowania w c++

Szkoła z TVP - Obejrzyj materiał filmowy i wykonaj ćwiczenia wraz z prowadzącym.

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,informatyka-31032020-lekcja-1,47340250

Uwaga!

Nie wszyscy uczniowie zaliczyli ćwiczenia z arkusza kalkulacyjnego. Prosimy w związku z tym o dopełnienie tego obowiązku.
Z ćwiczeń tych są 3 oceny. 

 

Informatyka – wszystkie klasy 8 - (27 kwietnia – 15 maja)

Kontynuujemy ćwiczenia z programowania. Zatem:

 1. Logujemy się na stronie edukacja.lnu.org.pl
 2. Wchodzimy w zakładkę „Zadania z Pythona dla szkół”
 3. Korzystając z objaśnień i przykładów, realizujemy ćwiczenia

- operacje arytmetyczne,
- zmienne.

Do indywidualnego konta z rozwiązaniem każdego przykładu będą automatycznie dodawane punkty.

 1. Zrób screen ekranu z widocznym zielonym odznaczeniem (strzałką), świadczącym o zaliczonym prawidłowo ćwiczeniu.
 2. Wyślij screen ekranu na adres swojego nauczyciela (do 15 maja br.)

     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Jeśli istnieją osoby, które nie mają dostępu do platformy Ligii Niezwykłych Umysłów to proszę z pomocą rodziców (podczas rejestracji trzeba wybrać opcję „jestem osobą dorosłą, wybieram konto dla swojego dziecka”) dokonać indywidualnej rejestracji na stronie edukacja.lnu.org.pl i spróbować rozwiązać ćwiczenia wchodząc w kolejne zakładki:

- Nauka,

- Język Python,

- Poziom podstawowy,

- Zmienne i stringi.

Są to łatwe ćwiczenia do samodzielnego rozwiązywania z podpowiedziami programu. Zatem z przyjemnością rozwiążecie ćwiczenia 1-10.

 1. Zrób screen ekranu z widocznymi zielonymi strzałkami, świadczącym o zaliczonym prawidłowo ćwiczeniu.

Wyślij screen ekranu na adres swojego nauczyciela (do 15 maja br.)

Powodzenia!