Klasy 3

Klasy III

Edukacja polonistyczna

 1. Przeczytaj lekturę: Maria Kruger „Karolcia”.
 2. Ćwicz ortografię online. Ćwiczenia znajdziesz na stronie internetowej https://www.dyktanda.net/ w zakładce Dyktanda dla klas I – III. Powtórz poznane reguły ortograficzne korzystając z zakładki Zasady pisowni.

 Edukacja matematyczna

 1. Ćwicz i utrwalaj tabliczkę mnożenia i dzielenie w zakresie 100.
 2. Ćwicz dodawanie i odejmowanie pamięciowe i sposobem pisemnym w zakresie 100.
 3. Przypomnij sobie i poćwicz nazwy miesięcy oraz znaki rzymskie.
 4. Ćwicz odczytywanie godzin na zegarze.
 5. Rozwiąż zadania związane z obliczaniem obwodów prostych figur geometrycznych.

Ciekawe zadania online znajdziesz na stronie internetowej https://www.matzoo.pl/ w zakładce Klasa 3.

Zadanie do wydruku: http://bystredziecko.pl/dodawanie-i-odejmowanie-dla-dzieci-matematyka/.

Rusz głową!

 1. Ciekawe zadania logiczne, łamigłówki, rebusy i krótkie teksty literackie do poczytania i posłuchania, a także zadania matematyczne znajdziesz na stronie internetowej https://epodreczniki.pl/ w zakładce Kształcenie ogólne – Edukacja wczesnoszkolna – E-podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej. Klasa 3.

Edukacja plastyczno – techniczna

 1. Wykonaj z dowolnych materiałów, które masz w domu, 1 ozdobę wiosenną, którą będziesz mógł zaprezentować w swojej sali lekcyjnej oraz 1 ozdobę związaną z Wielkanocą.

 

Język angielski klasa 3c

 1. Proszę powtórzyć dotychczasowe słownictwo.
 2. Wejść na stronę Bugs Team 3 Studen’t Practice Kit, gdzie znajdziesz interaktywne zabawy edukacyjne.
 3. Korzystaj z dodatkowych stron do nauki języka angielskiego jak np. duolingo.com
 4. Nauka godzin na zegarze w języku polskim co ułatwi nam naukę w języku angielskim.
 5. Proszę też nauczyć się wybranej przez siebie piosenki w języku angielskim.


Język angielski - klasy 3a, 3b

Podręcznik:
1) Wykonać ćwiczenie 2 ze strony 17
2) Ćwiczenie 2 strona 27
3) Gra planszowa ze strony 38
4) Ćwiczenia 2 i 3 ze strony 29
5) Ćwiczenie 2 ze strony 39

Zeszyt ćwiczeń:
Ćwiczenia ze stron 14, 15, 24, 25, 26, 27, 36, 37

Język angielski - klasa 3d

 1. W ćwiczeniówce znajdują się karty obrazkowe z poszczególnych działów. Uczniowie wycinają karteczki z działów 1-3 i utrwalają poznane słownictwo.

 2. Uczniowie utrwalają poznane słownictwo z działów 1-3 .

 3. Ćwiczeniówka: strony 14,15,24,25,26,27,36,37.

 

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - uczeń klasy 3a

1. Ćwiczenie 1 - kliknij

2. Ćwiczenia 2 - kliknij

 

Klasa 3 b

Materiały do pracy zdalnej dla uczniów umieszczane są systematycznie na Messengerze klasowym w postaci plików PDF i mp3. Znajdują się na nich wskazówki do opracowania i wykonania ćwiczeń z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz dodatkowe zadania dla chętnych uczniów z poszczególnych edukacji.

 

"Plan nauki" dla klas 3a, 3c i 3 d

BLOK: UTRWALIĆ TO CO PIĘKNE

Poniedziałek – 23 marca 2020r.

Ed. polonistyczna, społeczna
Przeczytaj tekst, (z podręcznika) str. 42 – 43
Wykonaj:
- ćw. 3 s.48 (bez kropki)
- ćw. 4,5,6 s.49
- ćw. 7 i 8 s.50

Ed. matematyczna
Przeanalizuj zadanie 1 z podręcznika s.22 i wykonaj ćwiczenia: 1, 2 i 3 s. 26.

 

Wtorek – 24 marca 2020r.

Ed. polonistyczna, społeczna

Przeczytaj tekst informacyjny z podręcznika s. 44 „Historia”.
Wykonaj:
- ćw. 1 s. 51
- ćw. 2 s. 51 (w zeszycie)
- ćw. 3 s. 52

Dla chętnych - * ćw. 4 s. 52

Ed. matematyczna

W zeszycie wykonaj zad. 2 s. 23 z podręcznika.
                                    TUZIN to 12                MENDEL to 15

Zadania:
1,2,3 i 4 s. 27 (w ćwiczeniach)
Przykładowe rozwiązanie ćw. 4 (zad. z treścią) – informacja dla rodziców.

11 +6=17      4x17=4x10+4x7=40+28=68

 

Środa – 25 marca 2020r.

Ed. polonistyczna

Przeczytaj tekst „Truskawka” s.45 i 46 i dowolny fragment odczytaj pięknie rodzicom.
Ustnie wykonaj ćw. 1,2 i 3 s. 47 – „Rodzina wyrazów”
Wykonaj:
- ćw. 1 s. 53
- ćw. 2 i 3 (bez kropki) s.54
Dla chętnych – ćw. 4 s.52.

Ed. matematyczna

Ze względu na brak możliwości przeanalizowania z dziećmi treści dotyczących dzielenia, zadania ze stron 28 – 30 (włącznie) pomijamy i pozostawiamy do realizacji z nauczycielem.
Dla chętnych „Pomyślę i rozwiążę”, s. 31
„Sprawdzam siebie” – s. 32 i 33.

Czwartek  – 26 marca 2020r.

Ed. polonistyczna, społeczna i przyrodnicza

Przeczytaj tekst informacyjny „Przyroda regionów Polski” s. 48 i 49.
Wykonaj:
- ćw. 1, 2 i 3 s.55
- ćw. 4 s. 56 (do zeszytu)
- ćw. 5 s. 56 (bez kropki)
- ćw. 6 s. 57 (bez kropki)
- ćw. 7 s.57
bez ćw. 8 ze s.57

Ed. matematyczna

Przeanalizuj zadania z podręcznika ze s.27.
Wykonaj:
- zad. 1,2,3 s. 34 (bez zad.4) s.28
- zad. 5,6,7,8 s. 35 (bez zad. 9)

Ed. informatyczna

Wyszukaj w Internecie informacje o Bełchatowie i napisz kilka zdań o naszym mieście w zeszycie.

 

Piątek  – 27 marca 2020r.

Ed. polonistyczna, społeczna

Przeczytaj tekst „Muzea dla wszystkich”.
Wykonaj:
- ćw. ze s. 58 – 59 „Dzień odkrywców.”

Ed. matematyczna

Wykonaj ćwiczenia utrwalające materiał.
Zadania:
1,2,3,4,5 i 6, s.36 i 37.

BLOK: POBUDKA

Poniedziałek – 30  marca 2020r.

Ed. polonistyczna, przyrodnicza

Przeczytaj wiersz „Wiosenne przebudzenie”.
Ustnie – ćw. 1 s.51 (podręcznik).
Naucz się na pamięć 2 – 3 zwrotek wiersza i wyrecytuj je rodzinie.
Wykonaj:
- ćw. 1,2 i 3 s.60 (bez kropki)
- ćw. 4 i 5 s. 61 (obowiązkowo wszyscy)

Ed. matematyczna

Przypomnij sobie czym jest różnica?
Przeanalizuj ustnie zad. 1,2,3 s.38 (ćwiczenie).
Zadanie 4 dla chętnych.

Ed. techniczna

Wykonaj wiosennego kwiatka z dowolnych materiałów.

 

Wtorek – 31 marca 2020r

Ed. polonistyczna, przyrodnicza

Przeczytaj tekst ze s.52 „Co robimy wiosną?” Najzabawniejszy fragment przeczytaj głośno rodzicom.
Wypisz z tekstu do zeszytu po 5 dowolnych rzeczowników, czasowników i przymiotników.
Wykonaj:
- ćw. 1 (bez kropki) s.62
- ćw. 2 – dla chętnych s.62
- ćw. 3 s. 62 (bez trzeciej kropki)
- ćw. 4 s. 63
ZAŁÓŻ HODOWLĘ FASOLI – wskazówki s.54.

Ed. matematyczna

Na podstawie zadania 1 s. 30 z podręcznika zapamiętaj miejsca cyfr, jedności, dziesiątek i setek w liczbie trzycyfrowej.
Zad. 2 i 3 s. 30 z podręcznika – zapisz w zeszycie.
Wykonaj zad. 1,2 i 3 s.39 (ćwiczenie).

 

Środa – 1 kwietnia 2020r.

Ed. polonistyczna, społeczna i przyrodnicza

Przeczytaj cicho tekst pt. „Z wiosną na ratunek” – podr. s. 55 – 56 i opowiedz rodzicom co wydarzyło się podczas spaceru Jaśka po lesie.
Opisz krzew forsycji w zeszycie – wskazówki podręcznik s.57.
Wykonaj:
- ćw. 1 i 2 (bez kropek) s.64
- ćw. 5 s. 65
(bez ćw. 3 i 4)!

Ed. matematyczna
Wykonaj zadania 4,5,6,7 s.40 (ćwiczenie)

Ed. muzyczna

Wyszukaj w internecie dowolną piosenkę o wiośnie i naucz się dwóch zwrotek.

Czwartek  – 2 kwietnia 2020r.

Ed. polonistyczna, przyrodnicza

Przeczytaj i przeanalizuj informacje o kwietniu z podr. s. 58 i 59.
Wykonaj:
- ćw. 1,2,3,4,5 i 6 s. 68 – 69 (ćwiczenia).

Ed. matematyczna

Przeanalizuj sposób dodawania i odejmowania typu:
234 + 5,  379 – 7
234 + 40,  379 – 60
(zad. 1 i 3 s. 31)
Wykonaj w zeszycie zad. 2 i 4 s. 31 (podręcznik).

Piątek  – 3 kwietnia  2020r.

Ed. polonistyczna

Przeczytaj baśń Ch. H. Andersena „Brzydkie kaczątko” – również dostępna w internecie.
Wykonaj:
- ćw. 1,2,3,4,5 s. 66 i 67
Dla chętnych – ćw. 6 s.67 (w zeszycie)
Dla chętnych – zilustruj dowolne wydarzenie z baśni (ed. plastyczna).

Ed. matematyczna

Zadania utrwalające dodawanie i odejmowanie.
Wykonaj:
- zad. 1,2,3 i 4 s. 41 (ćwiczenie)
- zad. 2 i 3 s.42 (bez zad. 1).

                                               CZAS PRZEDŚWIĄTECZNY

Poniedziałek, wtorek, środa


Ed. polonistyczna i społeczna
Przeczytaj tekst „Wielkanocna niespodzianka” – podr. s. 82 i 83 i ustnie odpowiedz na pytania zawarte pod tekstem.
Przepisz starannie do zeszytu tekst pt. „Wielkanocne tradycje” – podr. s.84
Wykonaj:
- ćw. 1,2,3 i 4 ( z kropką) s. 90 – 91 (ćwiczenia)
- ćw. 5,6,7,8 i 9 s. 92 – 93 (ćwiczenie)

Ed. matematyczna

Wykonaj ustnie zad 1,2 i 3 s.33 (podręcznik).
W zeszycie zad. 4 s.33 (podręcznik).
Wykonaj:
- zad. 4,5 i 6 s. 43

 

Ed. techniczna
Wykonaj ozdobę świąteczną na stół wielkanocny.

 

                                         Szanowni Państwo!
W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o wykonanie przez uczniów zalecanych zadań w miarę ich i Państwa możliwości. Nie chcemy obciążać dzieci i Państwa nadmierną pracą. Z wyrozumiałością podejdziemy do niezrealizowanych zadań.

Wychowawczynie klas: III a, III c i III d.

 

Język angielski - wszystkie klasy

Proszę wykonać ćwiczenia zawarte w plikach pdf do dnia 03.04.2020

pliki 1

pliki 2

 

Klasa 3a - karty pracy na rewalidacje dla ucznia kl. 3a

 

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - uczeń klasy 3a

 

PLASTYKA - klasy 3 a , c, d

Zbliżają się święta, wrzucam Wam kilka prostych propozycji  dekoracji świątecznych do samodzielnego wykonania w wolnej chwili.  Uwaga jest to propozycja, jeśli ktoś chce to robi, jak nie to nie, nic na siłę.

Jeśli wyjdzie Wam ładna, estetyczna  ozdoba możecie się nią pochwalić: poproście kogoś starszego niech zrobi zdjęcie i wyśle je do 8 kwietnia na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  koniecznie wpisując w temacie @ nazwisko, imię i klasę , wrzucimy zdjęcia na szkolne fb.

Tylko takie zastrzeżenie:  proszę NIE przysyłać zdjęć ozdób wykonanych przez rodziców, tylko prace samodzielne.

 

-zajączek z rolki po papierze toaletowym, zamiast taśmy klejącej można użyć kleju:

https://www.youtube.com/watch?v=vkmbDV4a1Ds

- też zajączek troszkę trudniejsza wersja:

https://www.youtube.com/watch?v=x9WDjHAtaXw

-kurki z opakowań do jajek:

https://www.youtube.com/watch?v=xLKqVpCcoDg

- trudniejsze trochę: zajączek ze  skarpetki

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8  

- technika frotażu, może być tak jak w filmiku jako kartka albo wykonane na kartonie i w mniejszym rozmiarze np. do powieszenia

https://www.youtube.com/watch?v=ynuxYPVemzU   

 

Klasy 3a i 3b, język angielski

I Proszę odwiedzić stronę www.macmillan.pl i z zakładki strefa ucznia ściągnąć pliki Pupil's Audio CD2
II Proszę ćwiczyć wymowę słownictwa z ćwiczenia 2/40 z podręcznika Ścieżka 2.30
III Proszę wykonać ćwiczenie 3/40. Wysłuchaj rymowanki (2.32) i wskaż właściwe obrazki. Spróbuj powiedzieć rymowankę wraz z nagraniem. Napisz wyrażenia w zeszycie wg przykładu. Wyślij zdjęcie wykonanego ćwiczenia na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
IV Wysłuchaj  piosenki(2.33) i wskaż właściwe obrazki w ćwiczeniu 1/41. Sróbuj zaśpiewać piosenkę.
V Zeszyt ćwiczeń: wykonaj ćwiczenia 1 i 2/38
 

Język angielski klasa 3c     02.04.2020

Utrwalamy słownictwo Unit 4 lesson 1 -My busyday

Get up – wstawać

Get dressed- ubierać się

Havebreakfast- jeść śniadanie

Brush my teeth- myć zęby

Go to school – iść do szkoły

Have lunch- jeść lunch

Have a shower- brać prysznic

Go to bed- iść spać

Aby poćwiczyć słówka proszę wejść na stronę Macmillana na aplikację  Quizlet – Bugs Team poziom 3

Poznajemy nowe zwroty i słownictwo (podręcznik str 41)

Whattimeisit? Która jest godzina?

It’ s seven o’clock -  jest godzina 7

It’seight o’clock -  jest godzina 8

It’s half past eight -  jest 8.30

It’s half past four – jest 4.30

It’s half past ten – jest 10.30

Pamiętajmy „half” to połowa, a „past” to po

Uczymy się piosenki Whattimeisit?

Nagrania są na stronie www.macmillan.pl/strefa-ucznia

Rozwiązujemy ćwiczenia z podręcznika:

str. 41, ćw. 2,3

Zeszyt ćwiczeń:

str. 39, ćw.1,2

Dodatkowo proszę obejrzeć filmik z nauką godzin:

https://www.youtube.com/watch?v=Z66KvqInI5A

 

Proszę o wysłanie pracy domowej z zeszytu ćwiczeń na moją skrzynkę służbową. ???