KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego. 2 września 2019 r.
 2. Posiedzenie Rady Pedagogicznej. 25 września 2019 r.
 3. Zebrania wychowawców z rodzicami. 12 - 13 września 2019 r. (Przedstawienie wymagań edukacyjnych oraz sposobu oceniania postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów, zapoznanie z kryteriami oceniania zachowania, wybór Rad Oddziałowych)
 4. Konsultacje dla rodziców. 2 października 2019 r.
 5. Dzień Edukacji Narodowej - 14 października 2019 r.
 6. Zebranie z rodzicami, konsultacje.      6 listopada 2019 r.
 7. Próbny egzamin ósmoklasisty.   grudzień 2019 r.
 8. Konsultacje z rodzicami.  4 grudnia 2019 r.
 9. Zawiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenach nagannych z zachowania za I półrocze 2019/2020. do 20 grudnia 2019 r.
 10. Zimowa przerwa świąteczna. 23 – 31 grudnia 2019 r.
 11. Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze 2019/2020. do 10 stycznia 2020 r.
 12. Wystawienie ocen klasyfikacyjnych na I półrocze. do 27 stycznia 2020 r.
 13. Ferie zimowe. 13 - 26 stycznia 2020 r.
 14. Posiedzenie klasyfikacyjne i analityczne Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę  w I półroczu. 29 stycznia 2020 r.
 15. Zebrania wychowawców z rodzicami. Informacja o wynikach nauczania i zachowania w I półroczu 2019/2020.  30 - 31 stycznia 2020 r.
 16. Konsultacje z rodzicami.    5 lutego 2020 r.
 17. Konsultacje dla rodziców. 4 marca 2020 r.
 18. Szkolenie Rady Pedagogicznej.   marzec/kwiecień 2020 r.
 19. Rekolekcje wielkopostne.   2-3 kwietnia 2020 r.
 20. Konsultacje z rodzicami.    8 kwietnia 2020 r.
 21. Wiosenna przerwa świąteczna. 9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.
 22. Egzamin ósmoklasisty.    21, 22, 23 kwietnia 2020 r.
 23. Zebrania z rodzicami.    6 maja 2020 r.
 24. Zawiadomienie o ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego do 22 maja 2020 r.
 25. Poinformowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. do 1 czerwca 2020 r.
 26. Termin dodatkowy egzaminu gimnazjalnego. 1, 2, 3 czerwca 2020 r.
 27. Wystawienie ocen klasyfikacyjnych rocznych. do 15 czerwca 2020 r.
 28. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji uczniów. 22 czerwca 2020 r.
 29. Składanie podań o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. do 22 czerwca 2020 r.
 30. Składanie podań o przeprowadzenie egzaminów poprawkowych. do 26 czerwca 2020 r.
 31. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.    26 czerwca 2020 r.
 32. Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły.  30 czerwca 2020 r.
 33. Egzaminy klasyfikacyjne. 23 - 25 czerwca 2020 r.
 34. Odwołanie odnośnie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 30 czerwca 2020 r.
 35. Egzaminy poprawkowe.   25 - 28 sierpnia 2020 r.
 36. Ferie letnie.     29 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
 37. Zakończenie roku szkolnego.   31 sierpnia 2020 r.