KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego. 3 września 2018 r.
 2. Posiedzenie Rady Pedagogicznej. 12 września 2018 r.
 3. Zebrania wychowawców z rodzicami. 12 - 13 września 2018 r. (Przedstawienie wymagań edukacyjnych oraz sposobu oceniania postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów, zapoznanie z kryteriami oceniania zachowania, wybór Rad Oddziałowych)
 4. Konsultacje dla rodziców. 3 października 2018 r.
 5. Dzień Edukacji Narodowej - 14 października 2018 r.
 6. Zebranie z rodzicami. 7 - 9 listopada 2018 r.
 7. Konsultacje z rodzicami.  5 grudnia 2018 r.
 8. Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i zawiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych za I półrocze 2018/2019. do 21 grudnia 2018 r.
 9. Zimowa przerwa świąteczna. 24 – 31 grudnia 201 r.
 10. Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze 2018/2019. do 4 stycznia 2019 r.
 11. Wystawienie ocen klasyfikacyjnych na I półrocze. do 24 stycznia 2019 r.
 12. Posiedzenie klasyfikacyjne i analityczne Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę  w I półroczu. 25 stycznia 2019 r.
 13. Zebrania wychowawców z rodzicami. Informacja o wynikach nauczania i zachowania w I półroczu 2018/2019.  23 - 24 stycznia 2019 r.
 14. Ferie zimowe. 11 lutego - 22 lutego 2019 r.
 15. Próbny egzamin gimnazjalny dla klas trzecich.  luty 2019 r.
 16. Konsultacje dla rodziców. 6 marca 2019 r.
 17. Wiosenna przerwa świąteczna. 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.
 18. Konsultacje dla rodziców. 3 kwietnia 2019 r.
 19. Egzamin gimnazjalny klas trzecich. 10 - 12 kwietnia 2019 r.
 20. Egzamin ósmoklasisty. 15-17 kwietnia 2019 r.
 21. Zebrania z rodzicami. 8 - 9 maja 2019 r.
 22. Poinformowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. Zawiadomienie o ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego do 17 maja 2019 r.
 23. Poinformowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. do 4 czerwca 2019 r.
 24. Termin dodatkowy egzaminu gimnazjalnego. 3, 4, 5 czerwca 2019 r.
 25. Wystawienie ocen klasyfikacyjnych rocznych. do 13 czerwca 2019 r.
 26. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji uczniów. 14 czerwca 2019 r.
 27. Składanie podań o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. do 20 czerwca 2019 r.
 28. Składanie podań o przeprowadzenie egzaminów poprawkowych. do 20 czerwca 2019 r.
 29. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 21 czerwca 2019 r.
 30. Egzaminy klasyfikacyjne. 25 czerwca 2019 r.
 31. Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły. 24 czerwca 2019 r.
 32. Egzaminy poprawkowe. 29 sierpnia 2019 r.
 33. Ferie letnie 24 czerwca – 30 sierpnia 2019 r.